Actueel

Actuele berichten rondom het project.

Zondag 5 mei, voordracht over Diet Kloos door Peter Barendregt, Bevrijdingsfestival, Den Witten Haen, Groenmarkt 19-B, Dordrecht, opening 10.30 uur, lezingen om 11.00 uur en 11.40 uur in de Tuinkamer (organisatie Stichting Dordts Joods Overleg).

Voordracht met origineel materiaal uit de nalatenschap van Diet Kloos, zoals de trouwring die ze in 1944 van Jan kreeg en een foto van het Joodse meisje Mirjam Spalter in onderduik (en veel meer).

Dinsdag 14 mei, op de Algemene Begraafplaats Essenhof in Dordrecht wordt een laan vernoemd naar Jan Kloos en Diet Kloos-Barendregt. Er is een korte bijeenkomst in de Thuredrith aula (aanvang 10 uur) met aansluitend de onthulling van het namenbord. Graag aanmelden op p.barendregt.1@kpnmail.nl

Dina Kloos-Barendregt werd op 9 mei 1924 geboren in Dordrecht en daarom zijn er in 2024 diverse activiteiten in haar stad. Veel van die activiteiten vinden plaats of starten op vrijdag 27 september 2024, maar ook eerder in het jaar is er al het een en ander te doen. (zie hierboven, nadere info volgt)

Contactadres Radboud Institute for Culture and History: paul.sars@ru.nl

Een project van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met het Johan de Witt-gymnasium, het Onderwijsmuseum en het Weeshuistheater Dordrecht

Peter Barendregt en Paul Sars gaven een workshop over het VO materiaal ‘Leven en Liefde in oorlogstijd’ op het 8e Nationaal geschiedenis onderwijscongres van VGN/Kleio op 15 maart 2024 in Doorn. In dat kader verscheen een artikel in het tijdschrift Kleio (2024-1, p.20 en 21).

Op 24 januari werd deze workshop ook gegeven tijdens de MeetUp078 in het Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Op 1 juni 2023 vond de lancering van het werkschrift en de website plaats in een feestelijke bijeenkomst op het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht. Er was ook een kleine tentoonstelling in de school. De 65 leerlingen uit klas 4 die hebben deelgenomen aan het project waren trots als pauwen om hun werk te mogen presenteren aan hun ouders, docenten en overige belangstellenden.