Educatief materiaal

Het lesmateriaal bestaat uit een werkschrift en online verdiepingsopdrachten. Het is geschikt voor vo-bovenbouw geschiedenis, maatschappijleer, kunst, culturele vorming en burgerschap. Bij elk van de drie thema’s uit het werkschrift (Verzet, Liefde, Herinnering) zijn twee verdiepingsopdrachten gemaakt die als pdf kunnen worden gedownload, net als het werkschrift.

zijn tegen verzendkosten in print te bestellen bij de Radboud Universiteit (zolang de voorraad strekt). Via deze site zijn op aanvraag ook gastlessen mogelijk. Het werkschrift kan ook hier worden gedownload als pdf.

SCHOLIERE IN HET VERZET

De Dordtse huisarts Oscar Cahen

Mirjam Spalter en haar ouders

LIEFDE IN OORLOGSTIJD

De liefdesbrieven van Diet en Jan

De laatste dagen van Jan door de ogen van Diet

HERINNERING

Paul Celan en zijn gedicht ‘Rauchtopas’

Yad Vashem eert Diet Kloos

over Diet en Jan en de totstandkoming van het project zijn gemaakt door Eva de Waal. Haar gesprekken met leerlingen Kaan, Fee en Noëlle, docent Peter Barendregt (Johan de Witt-gymnasium) en onderzoekers Paul Sars, Jan Heemels en Hanneke Roos (Radboud Universiteit) zijn ook als educatief materiaal te gebruiken (vanaf 15 september).

Wat zou jij doen? (‘Diet en Jan’, afl. 1 – In het verzet; 13:22 minuten)

Hoe vertel je hun verhaal verder? (‘Diet en Jan’, afl. 2 – Het vo-project; 13:26 minuten)

Eva de Waal in gesprek met Kaan, Noëlle en Fee bij opnames voor de podcast, waarin zij onder meer voorwerpen uit de expositie bespreken.

Hanneke Roos studeert geschiedenis aan de Radboud Universiteit, heeft een passie voor muziek en speelt zelf viool. Ze doet onderzoek naar het leven van Diet Kloos om een biografie te kunnen schrijven. Daarover vertelt ze meer op de Radboud-website. Haar eerste biografische schets is hier te downloaden.

Lees hier over het leven van Jan Kloos, met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog. In vier delen wordt zijn levensverhaal verteld:
de eerste oorlogsjaren van de student Jan; zijn verzetswerk en zijn relatie met Diet Barendregt; operatie Market Garden; zijn gevangenschap en fusillade.

Jan Heemels is educatief medewerker bij de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Daarnaast doet hij aan de Radboud Universiteit promotie-onderzoek naar o.a. de brieven waarin Jan Kloos vanuit Wageningen de operatie Market Garden beschrijft. Met zijn research hoopt Jan Heemels inzicht te krijgen in het belang van ego-documenten uit de oorlogstijd.

over Jan en Diet zijn door onderzoekers van de Radboud Universiteit hier bijeengebracht  met o.a. herinneringen aan Diet Kloos door Mirjam Spalter en een bijdrage van Pauline Broekema voor NOS-Journaal.
Over de relatie van Diet Kloos met Paul Celan is nadere informatie te vinden op celan.nl